Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrs

Sveicināti!

AIZKRAUKLES PSIHOLOĢISKĀS PALĪDZĪBAS CENTRS ir nevalstiska organizācija, kura, balstoties uz brīvprātības principiem, apvieno domubiedrus pēc profesionālās piederības.

2001.gada 19.janvārī LV Uzņēmumu reģistrā tika iegrāmatota sabiedriska organizācija „Psiholoģiskās palīdzības centrs Aizkraukles rajonā”. Septiņas rajona skolās strādājošas psiholoģes apvienoja intelektuālos resursus un personīgos finansiālos līdzekļus, un, piesaistot vairāku ziedotāju un saprotošu labas gribas cilvēku materiālo atbalstu, radīja apstākļus iespējai saņemt korektu un profesionālu psiholoģisko atbalstu un palīdzību ikvienam cilvēkam Aizkrauklē, rajonā un ārpus tā robežām.


2001.gada marts, PPC Aizkraukles rajonā atklāšanas svētki –
1.rindā pirmā no labās puses PPC Valdes priekšsēdētāja Aldona Britāne.

 

2005.gada 26.septembrī, sekojot LV likumdošanai, sabiedriskā organizācija tika pārreģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā kā AIZKRAUKLES PSIHOLOĢISKĀS PALĪDZĪBAS CENTRS (turpmāk APPC).

APPC ir atvērta organizācija un par tās biedru var kļūt ikviens palīdzības jomā strādājošs profesionālis, kurš ieguvis Biedrības statūtos definēto izglītību un biedra nosacījumiem atbilstošo kvalifikāciju. Pašreiz APPC apvieno 9 biedrus, kā arī APPC dibinātājām Maijai Baklānei, Jolantai Ustinovai-Lamsterei, Inārai Riekstiņai, Sanitai Šiballo un Jolantai Ziediņai ir piešķirts Goda biedra statuss.


APPC biedri un biedru kandidāti 2006.gada Ziemassvētkos.

 

Biedrība APPC darbojas uz sabiedriskiem pamatiem (organizācijā nav neviena algota darbinieka), tāpēc vēlētie amati- biedrības Valdes priekšsēdētāja, finansiālo resursu pārzine, Valdes locekļi- regulāri mainās, ar nosacījumu, ka katrs biedrs periodiski uzņemas atbildību par biedrības aktīvas darbības nodrošināšanu.

Pirmos četrus gadus, kuri ietvēra strauji dinamisko APPC izveidošanas un iekārtošanas periodu, sabiedrisko organizāciju vadīja Aldona Britāne.
No 2005. gada līdz 2008. gada vasarai biedrību bija uzticēts vadīt Jolantai Ziediņai. No 2008. gada APPC vadīja Vēsma Bērziņa.

Atbildīgo amatu rotācija ļauj neizdegt profesionālām psiholoģēm kā vadītājām, kā arī nodrošina biedrības dzīvotspējas regulāru iedvesmošanu ar jaunām idejām un aktivitātēm, no kurām svarīgākā ir profesionālās kvalifikācijas pastāvīga pilnveidošana. Ar 2012. gada pavasari valdes priekšsēdētāja ir Aldona Britāne.


2005.gada rudens, APPC psiholoģes supervīzijā pie
ģimenes terapeites Ilonas Bušas

 

 

003bw

003bw

003bwkarte

 

 

 

 

 

Vislabākais veids, kā izbēgt no problēmas, ir to atrisināt! (Alans Saporta)

Sadarbības partneri:

• Aizkraukles novada pašvaldība, tās izglītības iestādes, Sociālais dienests, Bāriņtiesa

• Latvijas Skolu psihologu, Klīnisko psihologu, Psihoterapeitu, Smilšu spēļu terapijas, Neiropsiholoģiskās Sensomotorās Korekcijas speciālistu asociācijas

 

Aizkraukle, Spīdolas iela 11-85, tālr. 29727772