Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrs

Sveicināti!

AIZKRAUKLES PSIHOLOĢISKĀS PALĪDZĪBAS CENTRS ir biedrība, kura apvieno domubiedrus pēc profesionālās piederības.

2001.gada 19.janvārī LV Uzņēmumu reģistrā tika iegrāmatota sabiedriska organizācija „Psiholoģiskās palīdzības centrs Aizkraukles rajonā”. Septiņas rajona skolās strādājošas psiholoģes apvienoja intelektuālos resursus, personīgos finansiālos līdzekļus, un, piesaistot vairāku ziedotāju un saprotošu labas gribas cilvēku materiālo atbalstu, radīja apstākļus iespējai saņemt korektu un profesionālu psiholoģisko atbalstu un palīdzību ikvienam cilvēkam Aizkrauklē un ārpus tās robežām.

2005.gada 26.septembrī, sekojot LV likumdošanai, sabiedriskā organizācija tika pārreģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā kā AIZKRAUKLES PSIHOLOĢISKĀS PALĪDZĪBAS CENTRS (turpmāk APPC).

APPC ir atvērta biedrība un par tās biedru var kļūt ikviens palīdzības jomā strādājošs profesionālis, kurš ieguvis biedrības statūtos definēto izglītību un biedra nosacījumiem atbilstošo kvalifikāciju. APPC biedri strādā dažādos darbības virzienos un vietās: izglītības iestādēs, pedagoģiski medicīniskajā komisijā, piedalās sadarbības projektos, konsultē APPC telpās.

APPC darbojas uz sabiedriskiem pamatiem, tāpēc vēlētie amati mainās, lai katrs biedrs periodiski uzņemas atbildību par biedrības aktīvas darbības nodrošināšanu. Atbildīgo amatu rotācija nodrošina biedrības dzīvotspējas regulāru iedvesmošanu ar jaunām idejām un aktivitātēm, no kurām svarīgākā ir profesionālās kvalifikācijas pastāvīga pilnveidošana.

Sadarbības partneri:

• Aizkraukles novada pašvaldība, tās izglītības iestādes, Sociālais dienests, Bāriņtiesa

• Latvijas Skolu psihologu, Klīnisko psihologu, Psihoterapeitu, Smilšu spēļu terapijas, Neiropsiholoģiskās Sensomotorās Korekcijas speciālistu, Juridiskās psiholoģijas asociācijas