Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrs

Sveicināti!

AIZKRAUKLES PSIHOLOĢISKĀS PALĪDZĪBAS CENTRS ir nevalstiska organizācija, kura, balstoties uz brīvprātības principiem, apvieno domubiedrus pēc profesionālās piederības.

2001.gada 19.janvārī LV Uzņēmumu reģistrā tika iegrāmatota sabiedriska organizācija „Psiholoģiskās palīdzības centrs Aizkraukles rajonā”. Septiņas rajona skolās strādājošas psiholoģes apvienoja intelektuālos resursus, personīgos finansiālos līdzekļus, un, piesaistot vairāku ziedotāju un saprotošu labas gribas cilvēku materiālo atbalstu, radīja apstākļus iespējai saņemt korektu un profesionālu psiholoģisko atbalstu un palīdzību ikvienam cilvēkam Aizkrauklē un ārpus tās robežām.

2005.gada 26.septembrī, sekojot LV likumdošanai, sabiedriskā organizācija tika pārreģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā kā AIZKRAUKLES PSIHOLOĢISKĀS PALĪDZĪBAS CENTRS (turpmāk APPC).

APPC ir atvērta organizācija un par tās biedru var kļūt ikviens palīdzības jomā strādājošs profesionālis, kurš ieguvis Biedrības statūtos definēto izglītību un biedra nosacījumiem atbilstošo kvalifikāciju. Pašreiz APPC apvieno 7 biedrus, kas  strādā dažādos darbības virzienos un vietās: Izglītības iestādēs, Pedagogiski medicīniskajā komisijās, piedalās sadarbības projektos, konsultē APPC telpās.

Biedrība APPC darbojas uz sabiedriskiem pamatiem (organizācijā nav neviena algota darbinieka), tāpēc vēlētie amati regulāri mainās, ar nosacījumu, ka katrs biedrs periodiski uzņemas atbildību par biedrības aktīvas darbības nodrošināšanu.

Atbildīgo amatu rotācija ļauj neizdegt profesionālām psiholoģēm kā vadītājām, kā arī nodrošina biedrības dzīvotspējas regulāru iedvesmošanu ar jaunām idejām un aktivitātēm, no kurām svarīgākā ir profesionālās kvalifikācijas pastāvīga pilnveidošana. No 2012. gada valdes priekšsēdētāja ir Aldona Britāne.

003bw

003bw

003bw

 

 

 

 

Sadarbības partneri:

• Aizkraukles novada pašvaldība, tās izglītības iestādes, Sociālais dienests, Bāriņtiesa

• Latvijas Skolu psihologu, Klīnisko psihologu, Psihoterapeitu, Smilšu spēļu terapijas, Neiropsiholoģiskās Sensomotorās Korekcijas speciālistu, Juridiskās psiholoģijas asociācijas