Sertificēta psiholoģe (konsultatīvās psiholoģijas jomā), smilšu spēļu terapeite

Profesionālā izglītība

1997. gads- psiholoģijas bakalaura grāds,
1997. gads- profesionālās izglītības atestāts,
2001. gads- Sertifikāta, kas dod tiesības veikt vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju dzīvesvietā – „Apmācības programma psihologiem, psihoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai”, kas apstiprināta ar Labklājības ministrijas 7.02.2000. rīkojumu Nr.34.
2002. gads- Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā,
2007. gads- Sertifikāts Vudkoka- Džonsona SI Kognitīvo spēju testa lietošanā,
2007. gads- Apmācīttiesīgas ģimenes un smilšu spēļu terapeites (ECP/ISST) Vācijas Smilšu spēļu terapijas biedrības (DGST) priekšsēdētājas
Linde von Keyserlingk sertifikāts smilšu spēļu terapijā.
2009. gads- Sertifikāts “Neiropsiholoģiskā sensomotorā smadzeņu funkcionālās darbības korekcija” (1. līmenis).

Darba pieredze

Ir 10 gadu darba pieredze kā skolas psihologam. Kopš 2001.gada aprīļa – privātprakse Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrā. 2007. gadā uzsāku privātpraksi arī Rīgā. Kopš 2005.gada 1.oktobra strādāju kā lektore Nodarbinātības valsts aģentūrā. Esmu vadījusi izglītojošas un atbalsta grupas vecākiem.

Darbības virzieni

  • Individuālā konsultēšana
  • Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija
  • Izglītojošu lekciju psiholoģijā lasīšana
  • Izglītojošu un atbalsta grupu vadīšana
  • Neiropsiholoģiskā – sensomotorā smadzeņu funkcionālās darbības korekcija

Atbildēt