Sertificēta psiholoģe (veselības un klīniskās psiholoģijas; juridiskās psiholoģijas jomās), kognitīvi biheiviorālais terapeits

Profesionālā izglītība:
2020.gads – kognitīvi biheiviorālā terapeita sertifikāts.
2008.gads – profesionālais maģistra grāds psiholoģijā.
2006.gads – profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā.

Darba pieredze:
Psihologs un kognitīvi biheiviorālais terapeits biedrībā „Aizkraukles psiholoģiskās palīdzības centrs”, lektors bērnu tiesību aizsardzības jomā, izglītojošo grupu vadītājs, sociālas uzvedības korekcijas darbs Valsts probācijas dienestā, psihologs Aizkraukles profesionālajā vidusskolā, Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa psihologs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, krīzes tālruņa konsultants un krīzes komandas psihologs.

Darbības virzieni:
Individuālās konsultācijas bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem (tai skaitā vardarbībā cietušām personām un vardarbību veikušām personām);
Nacionālā veselības dienesta apmaksātas konsultācijas ar ģimenes ārsta vai psihiatra nosūtījumu pie psihologa ar tālāk izglītību psihoterapijā;
Kognitīvi biheiviorālā terapija;
Semināru, atbalsta grupu un rehabilitācijas grupu vadīšana.