Sertificēta psiholoģe (veselības un klīniskās psiholoģijas; juridiskās psiholoģijas jomās), kognitīvi biheiviorālais terapeits

Profesionālā izglītība:
2020.gads – kognitīvi biheiviorālā terapeita sertifikāts, LKBTA, EABCT.
2008.gads – praktiskā psihologa kvalifikācija, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, SPPA.
2006.gads – psihologa asistenta kvalifikācija, profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā, SPPA.

Darba pieredze:
No 2020.gada psihologs biedrībā „Aizkraukles psiholoģiskās palīdzības centrs”;
No 2020.gada psihologs Aizkraukles profesionālajā vidusskolā;
No 2014.gada sociālas uzvedības korekcijas darbs Valsts probācijas dienestā;
No 2006.-2014.gads Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa psihologs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā;
Brīvprātīgais darbs: psihologs jauniešu žurnālā “Sīrups”, krīzes tālruņa konsultants krīžu un konsultāciju centrā “Skalbes”, konsultants Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijā “Papardes Zieds”.

Darbības virzieni:
Individuālās konsultācijas bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem;
Kognitīvi biheiviorālā terapija;
Semināru, atbalsta grupu, sociālās uzvedības korekcijas grupu vadīšana.