Psihoterapijas speciāliste apmācībā, sertificēta supervizore

Profesionālā izglītība:
Profesionālais līmenis psihoorganiskajā analīzē (psihoterapijas virziens), Baltijas Psihoorganiskās analīzes centrs
Bāzes līmenis psihoorganiskajā analīzē (psihoterapijas virziens), Baltijas Psihoorganiskās analīzes centrs
Profesionālais maģistra grāds vadības psiholoģijā un supervīzijā (supervizora/konsultanta pārrauga kvalifikācija), RSU, RISEBA
Patreiz – Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, DU
Semestris maģistrantūras programmā Mākslas terapija, Notre Dame de Namur University, Kafifornijā, ASV

Darba pieredze:
Privātprakse individuālajā psihoterapijā pieaugušajiem un supervīzijā;
Speciāliste darbā ar pusaudžiem un jauniešiem veselīgu attiecību veidošanai ar sevi un apkārtējiem;
Speciāliste multimodālo agrīno intervenču programmā bērniem ar uzvedības problēmām (grupu nodarbību vadīšana bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem);
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” Alumni Mentoru kluba mentore augstskolas studentiem.

Darbības virzieni:
Individuālā psihoterapija pieaugušajiem;
Supervīziju vadīšana (individuāli un grupā);
Atbalsta grupu vadīšana.

Profesionālās biedrības:
Latvijas Psihoorganiskās Analīzes psihoterapeitu biedrība
Latvijas Supervizoru apvienība