Sertificēta supervizore, mentore, psihoterapijas speciāliste apmācībā

Profesionālā izglītība:
Pašreiz – Sociālo zinātņu studiju programma Psiholoģija, DU
Pašreiz  – Profesionālais līmenis psihoorganiskajā analīzē (psihoterapijas virziens), Baltijas Psihoorganiskās analīzes centrs
Bāzes līmenis psihoorganiskajā analīzē (psihoterapijas virziens), Baltijas Psihoorganiskās analīzes centrs
Profesionālais maģistra grāds vadības psiholoģijā un supervīzijā (supervizora/konultanta pārrauga kvalifikācija), RSU,RISEBA
Semestris maģistrantūras programmā Mākslas terapija, Notre Dame de Namur University, Kafifornijā, ASV

Darba pieredze:
Speciāliste multimodālo agrīno intervenču programmā  bērniem ar uzvedības problēmām (grupu nodarbību vadīšana bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem);
Speciāliste darbā ar jauniešiem un jauniešu  grupām veselīgu attiecību veidošanai ar sevi un apkārtējiem;
Mentore ārvalstu vidusskolēniem, kuri starpkultūru apmaiņas programmas ietvaros, mācās Latvijā un viņu uzņemošajām viesģimenēm;
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” Alumni Mentoru kluba mentore studentiem;
Andragoģe;
Privātprakse supervīzijā un konsultatīvajā darbā.

Darbības virzieni:
Individuālās konsultācijas pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem;
Izglītojošu un atbalsta grupu vadīšana;
Supervīziju vadīšana (individuāli un grupā);
Psihoterapijas speciāliste apmācībā.

Darba valodas:
Latviešu, angļu