Sertificēta supervizore, mentore, psihoterapijas speciāliste apmācībā

Profesionālā izglītība:
Patreiz – Sociālo zinātņu studiju programma/ Psiholoģija, DU
Patreiz  – Profesionālais līmenis psihoorganiskajā analīzē (psihoterapijas virziens), Baltijas Psihoorganiskās analīzes centrs.
Bāzes līmenis psihoorganiskajā analīzē (psihoterapijas virziens), Baltijas Psihoorganiskās analīzes centrs.
Profesionālais maģistra grāds /Vadības psiholoģija un supervīzija,  RSU, RISEBA
Semestris maģistrantūras programmā/Mākslas terapija, Notre Dame de Namur University, ASV

Darba pieredze:
Speciāliste multimodālo agrīno intervenču programmā  bērniem ar uzvedības problēmām (grupu nodarbību vadīšana bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem).
Speciāliste jauniešu grupu vadīšanai par veselīgu attiecību veidošanu ar sevi un apkārtējiem.
Mentore ārvalstu vidusskolēniem, kas starpkultūru apmaiņas programmas ietvaros, mācās Latvijā un viņu uzņemošajām viesģimenēm.
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” Alumni Mentoru kluba mentore studentiem.
Andragoģe, lekotore un atbalsta grupu vadītāja.
Privātprakse supervīzijā un konsultatīvajā darbā.

Darbības virzieni:
Individuālās konsultācijas pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem;
Izglītojošu un atbalsta grupu vadīšana;
Supervīziju vadīšana (individuāli un grupā);
Psihoterapijas speciāliste apmācībā psihoorganiskajā analīzē;
Darbā pielietoju verbalizāciju, mākslas terapijas metodes, darbu ar ķermeni, iztēli u.c.

Darba valodas:
Latviešu, angļu.