Sertificēta psiholoģe (izglītības un skolu psiholoģijas; konsultatīvās psiholoģijas jomās)

Profesionālā izglītība:
Rīgas Stradiņu Universitātes profesionāls maģistra grāds psiholoģijā, 2017.
Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas Augstskolas bakalaura grāds psiholoģijā un praktiskā psihologa kvalifikācija, 2005.

Darba pieredze:
Sociālā dienesta psihologs, izglītības iestāžu psihologs, semināru vadītāja, skolotāja bērniem ar attīstības traucējumiem, skolēnu profesionālas orientācijas centra psihologs konsultants.

Darbības virzieni:
Individuālās konsultācijas bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem;
Semināru, atbalsta grupu vadīšana;
Psihologu pārraudzība.