Sertificēta psiholoģe (izglītības un skolu psiholoģijas jomā, konsultatīvās psiholoģijas jomā)

Profesionālā izglītība:

2008.gads- profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikācija, SPPA;

2013.gads- sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, DU;

2013.gads- Sertifikāts Vudkoka- Džonsona SI Kognitīvo spēju testa lietošanā;

2016.gads- B programmas kursi “Pedagoģiskās darbības pamati”;

2018.gads- apgūta pieaugušo neformālās izglītības programma ”Praktiskā Montesori Pedagoģija”;

2019.gads- profesionālās pilnveides izglītības programma “Astropsiholoģija”, SIA Kosmozofijas institūts “Saskarsme”;

2021.gads- apguvusi multimodālas agrīnās intervences programmu STOP4-7. Programmas mērķis ir mazināt bērnu grūto uzvedību, dodot vecākiem zināšanas un praktiskas idejas, kā ikdienā pielietot pozitīvo audzināšanu.

Darba pieredze:  

No 2006.gada psihologs biedrībā “Aizkraukles psiholoģiskās palīdzības centrs”;

No 2010.g Aizkraukles novada pirmsskolas izglītības iestāžu psihologs,

Aizkraukles pagasta sākumsskolas psihologs.

Speciāliste multimodālo agrīno intervenču programmā  bērniem ar uzvedības problēmām (grupu nodarbību vadīšana bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem).

Darbības virzieni:

Individuālās konsultācijas bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem.

MONTESORI nodarbību vadīšana bērniem. Nodarbības tiek pakārtotas bērna interesēm, vajadzībām un attīstības dinamikai.