Aktualitāšu arhīvs

Jaunākās aktualitātes
    Pirmā tikšanās- 29.septembrī, Aizkraukle, Spīdolas ielā 11-85 (3.stāvā)

 

Aicinām pirmsskolas un sākumskolas bērnu vecākus uz nodarbību ciklu

Bērnu emocionālā audzināšana”
jeb
Kā būt veiksmīgiem vecākiem?

Nodarbības notiks vienu reizi nedēļa, ceturtdienās no plkst.18.00-20.00.


Pirmā tikšanās- 29.septembrī,
Aizkraukle, Spīdolas ielā 11-85 (3.stāvā),
Aizkraukles Psiholoģiskās Palīdzības centra telpās
Viena nodarbība maksā 3 ls!

Interesēties pa tālruni 29429275, 26465521
Nodarbības vadīs klīniskā psiholoģe- psihoterapeite Aelita Beitika
un psiholoģe- smilšu spēļu terapeite Valentīna Sauka.

Nodarbības  struktūra: Katrā nodarbībā vecāki tika iepazīstināti ar jauno tēmu, tiks izskaidroti jaunie termini, sniegta informācija par konkrēto spēju un prasmju attīstību un to nozīmi bērna nākotnē. Tiks pastāstīts par jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem attīstības psiholoģijā. Katrā nodarbībā vecāki saņems materiālus ar audzināšanas principiem un paņēmieniem, tiks veicinātas diskusijas un pieredzes apmaiņa vecāku starpā bērnu audzināšanas jautājumos, kā arī katras nodarbības beigās tiks uzdoti nelieli mājasdarbi, kas palīdzēs vecākiem labāk saprast sevi, savu audzināšanas stilu un savu bērnu.

1.nodarbība. Iepazīšanās. Izpratne par bērna attīstību un temperamentu.

2.nodarbība. Kā veicināt  ķermeņa paškontroli un pozitīvu pašvērtējumu.

3.nodarbība. Kā veicināt drošu piesaisti.

4.nodarbība. Kā veicināt spēlēšanos un fantāziju.

5.nodarbība. Kā veicināt valodas un komunikācijas spējas.

6.nodarbība. Kā veidot pamatu pozitīvam pašvērtējumam.

7.nodarbība. Disciplinēšanas metodes, kas veicina pašregulāciju, attīsta sirdsapziņu un morālo uzvedību.

8.nodarbība. Kā veicināt emociju pašregulāciju.

9.nodarbība. Kā veicināt koncentrēšanos, plānošanu un problēmu risināšanu.

10.nodarbība. Kā veicināt sociālo kompetenci, empātiju un jūtīgumu.

 

    2011. gada 17. februārī

Aizkraukle, Spīdolas ielā 11-85 (3.stāvā),
17.02.2011 no 18.00- 20.00
Lekcija "Bērna reālās attiecības ar māti piesaistes un mentalizācijas teoriju skatījumā".

Lekcija maksā 3ls.

Lekcijā tiks apskatīts:
• Kas ir piesaistes jeb pieķeršanās sistēma un kāda tās saistība ar izzinošo
sistēmu, kad un kāpēc tās aktivizējas bērnā; normālas bērnu reakcijas uz
šķiršanos no mātes;
• Mātes – bērna mijiedarbība, mātes fiziskās pieejamības un reaģēšanas tipa
nozīme bērna emocionālās un personības veidošanās procesā;
• Kā mātes spēja regulēt emocijas ietekmē bērna emociju pašregulāciju un
personības veidošanos;
• Pieaugušu cilvēku piesaistes tipi un potenciālās grūtības audzinot savus
bērnus;
• Mentalizācija- jeb cilvēka spēja apzināties ko viņš dara un kāpēc tā dara, spēja
apzināties savu uzvedību saistībā ar pārdzīvoto.

Nodarbības vadīs klīniskā psiholoģe- psihoterapeite Aelita Beitika
interesēties pa tālruni 29429275

 

    Pirmā tikšanās- 24.februārī, Aizkraukle, Spīdolas ielā 11-85 (3.stāvā),

Aicinām pirmsskolas un sākumskolas bērnu vecākus uz nodarbību ciklu

Bērnu emocionālā audzināšana”
jeb
Kā būt veiksmīgiem vecākiem?

Nodarbības notiks vienu reizi nedēļa, ceturtdienās no plkst.18.00-20.00.


Pirmā nodarbība bez maksas!
Pirmā tikšanās- 24.februārī,
Aizkraukle, Spīdolas ielā 11-85 (3.stāvā),
Aizkraukles Psiholoģiskās Palīdzības centra telpās
Viena nodarbība maksā 3 ls!

Interesēties pa tālruni 29429275, 26465521
Nodarbības vadīs klīniskā psiholoģe- psihoterapeite Aelita Beitika
un psiholoģe- smilšu spēļu terapeite Valentīna Sauka.

Nodarbības  struktūra: Katrā nodarbībā vecāki tika iepazīstināti ar jauno tēmu, tiks izskaidroti jaunie termini, sniegta informācija par konkrēto spēju un prasmju attīstību un to nozīmi bērna nākotnē. Tiks pastāstīts par jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem attīstības psiholoģijā. Katrā nodarbībā vecāki saņems materiālus ar audzināšanas principiem un paņēmieniem, tiks veicinātas diskusijas un pieredzes apmaiņa vecāku starpā bērnu audzināšanas jautājumos, kā arī katras nodarbības beigās tiks uzdoti nelieli mājasdarbi, kas palīdzēs vecākiem labāk saprast sevi, savu audzināšanas stilu un savu bērnu.

1.nodarbība- BEZMAKSAS. Iepazīšanās. Nodarbību satura pārrunāšana , vecākus  interesējošo jautājumu bērnu audzināšanā noskaidrošana.

2.nodarbība. Izpratne par bērna attīstību un temperamentu.

3.nodarbība. Kā veicināt  ķermeņa paškontroli un pozitīvu pašvērtējumu.

4.nodarbība. Kā veicināt drošu piesaisti.

5.nodarbība. Kā veicināt spēlēšanos un fantāziju.

6.nodarbība. Kā veicināt valodas un komunikācijas spējas.

7.nodarbība. Kā veidot pamatu pozitīvam pašvērtējumam.

8.nodarbība. Disciplinēšanas metodes, kas veicina pašregulāciju, attīsta sirdsapziņu un morālo uzvedību.

9.nodarbība. Kā veicināt emociju pašregulāciju.

10.nodarbība. Kā veicināt koncentrēšanos, plānošanu un problēmu risināšanu.

11.nodarbība. Kā veicināt sociālo kompetenci, empātiju un jūtīgumu.

 

  2010. gada 16. septembrī
Aicinām pirmsskolas un sākumskolas bērnu vecākus uz nodarbību ciklu

"Kā būt veiksmīgiem vecākiem?"

Nodarbībās runās par bērna attīstību, temperamentu, disciplinēšanu, pašcieņu u.c.

Vecāki varēs rast atbildes uz dažādiem jautājumiem: ko darīt, ja bērns dusmojas, neklausa, ir bailīgs?
11 nodarbības vienu reizi nedēļā, ilgums 2 stundas. Pirmā nodarbība bez maksas.
Pirmā tikšanās- 16.septembrī 18.00 Aizkrauklē,
Spīdolas ielā 11, 85.kab. (3.stāvā).
Interesēties pa tālruni 29429275, 26465521
Nodarbības vadīs klīniskā psiholoģe- psihoterapeite Aelita Beitika un psiholoģe- smilšu spēļu terapeite Valentīna Sauka.

 

 

       
   2010.g.

 10. aprīlī 

Biedrība Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrs

Spīdolas ielā 11 - 85, Aizkrauklē

 10.aprīlī  

AICINA UZ ATVĒRO DURVJU DIENU

 

11:00 lekcija "Kā palīdzēt bērniem ar mācīšanās grūtībām bērnu dārzā un skolā?"
(bezmaksas, vada: V.Sauka, G.Bogdanova)

13:00 lekcija “Vai optimisms mūs virza
un pesimisms mūs bremzē? “
 
(bezmaksas, vada: A.Beitika)

15:00 lekcija "Vai visu var piedot?"
(bezmaksas, vada: V.Sauka)

Iepriekš var iesūtīt savus jautājumus par minētajām lekciju tēmām uz e-pastu: ppc.aizkraukle@inbox.lv).

Visu aprīli papildus ir iespēja izmantot 1 bezmaksas konsultāciju, iepriekš piesakoties pa tālruni pie kāda no speciālistiem:

-          psihoterapeite Aelita Beitika mob. 29429275

-          psiholoģe Jolanta Ziediņa mob. 26309024 


     


     

   Aizkraukle, Spīdolas iela 11-85, tālr. 29727772

© 2007 izstrādāts IK Iespējas. Visas tiesības aizsargātas.