Speciālisti

*Par pieņemšanas laikiem un cenām katram speciālistam jājautā individuāli.

Sertificēta psiholoģe, psihodinamiskā psihoterapeite mob.t. 29429275
Mg.psych. AELITA BEITIKA e-pasts:
aelitabeitika@inbox.lv
Psihologs pārraudzībā, praktizē izglītības iestādēs mob.t. 26499055
Bac.psych. VĒSMA BĒRZIŅA e-pasts:
vesmuks@inbox.lv
Sertificēta psiholoģe, kognitīvi biheiviorālais terapeits mob.t. 26327010
Mg.psych. INESE MUCENIECE e-pasts:
mucenieceinese@inbox.lv
Sertificēta psiholoģe, praktizē pirmsskolas izglītības iestādēs, MONTESORI speciālists mob.t. 29392956
Mg.psych. INĀRA ZVIRGZDIŅA e-pasts:
inara8@inbox.lv
Sertificēta supervizore, psihoterapijas speciāliste apmācībā mob.t. 27271230
Mg.psych. AGITA REISA – NIELSEN e-pasts:
agita.reisa.nielsen@gmail.com
Sertificēta psiholoģe mob.t. 26175529
Mg.psych. RUTA SKRASTIŅA e-pasts:
rutaskrastina@yahoo.com
Rekvizīti: Biedrība Aizkraukles PSIHOLOĢISKĀS PALĪDZĪBAS CENTRS
Adrese: Aizkrauklē, Spīdolas ielā 11-85
ppc.aizkraukle@inbox.lv
Reģ. Nr. 40008056888
Banka: Swedbanka, AS HABALV22
Konta nr. LV58HABA0551000537323