Sensomotorā korekcija

 Sensomotorā  korekcija ir bērna (no 5 gadu vecuma) smadzeņu funkciju uzlabošanas metode bez medikamentu lietošanas. Pilns šīs metodes nosaukums ir Neiropsiholoģiskā – sensomotorā smadzeņu funkcionālās darbības korekcija.

      Metodes autori ir Krievijas medicīnas pēcdiploma izglītības bērnu un pusaudžu psiholoģijas, psihoterapijas un medicīnas psiholoģijas katedras vadītājs, medicīnas zinātņu doktors Jurijs Ševčenko un šīs katedras vecākā pasniedzēja, psiholoģijas zinātņu kandidāte un trenere- supervizore Vasiļisa Korņejeva ( Maskava).

      Speciālistam (psihologam) strādājot ar bērnu ar šo metodi, bērnam uzlabojas atmiņa, uzmanība, domāšana, runa. Darbs ar bērnu notiek nodarbību veidā, to laikā bērnam veicot attiecīgus fiziskus vingrinājumus. Ļoti ieteicams šīs nodarbības apmeklēt bērniem gadu pirms bērns uzsāk iet skolā. Nodarbības notiek reizi nedēļā speciālista vadībā pēc individuāli bērnam izstrādātas programmas 9 mēnešu garumā. Vecākiem ir jāņem vērā, ka ir ļoti svarīgi bērnu motivēt veikt šos vingrinājumus mājās katru dienu.

      Metode ir ieteicama bērniem dažādu mācīšanās traucējumu gadījumos:

      1. uzmanības deficīta un hiperaktivitātes gadījumā;

      2. vizuālās uztveres grūtību gadījumā. Proti, bērnam ir grūtības saprast to, ko saredz. Un šie traucējumi ir saistīti nevis ar redzi, bet ar veidu, kādā smadzenes apstrādā informāciju:

  • bērnam ir grūtības atpazīt rakstītos simbolus un attēlus: burtus, vārdus, skaitļus (piem., neredz atšķirību starp burtiem „p” un „b”);

  • bērns nevar izkārtot rindiņas, stabiņus. Ir grūtības iemācīties rēķināt;

  • bērnam ir fragmentārs redzes uztveres lauks (piem., bērns redz un uztver tikai daļu no attēla vai zīmējuma);

  • bērnam ir telpiskuma izjūtu traucējumi – spoguļattēla uztvere, netiek skaidrībā, kur atrodas priekšmets attiecībā pret citiem priekšmetiem: ap, zem, pār, pie, aiz utt.;

  • bērns rakstot vai lasot grozās ap lapu vai groza to. Reizēm kā izņēmuma gadījums ir kreiļi, ja rakstīšanai ir maz vietas un tā nav piemērota.

      3. valodas un signālu apstrādes traucējumu gadījumos – vārdus pareizi saklausīt, izprast to nozīmi, atcerēties verbālo materiālu, bērnam var būt juceklīga runa, runas uztvere, arī mazs vārdu krājums, bērns nespēj izteikt domas.

      4. Sīko kustību traucējumu gadījumos. Piemēram, bērns nespēj kontrolēt roku sīkos muskuļus, līdz ar to ir problēmas rakstīšanā, zīmēšanā.

      Kā  arī šī metode ieteicama emocionālas dabas traucējumu gadījumos: ja bērnam ir raksturīga impulsivitāte, garastāvokļa maiņas, kaprīzums.

      Nodarbības apmeklēt ļoti ieteicams bērniem vēl šādu simptomu gadījumos:

  • nagu graušana, matu virpināšana, šūpošanās uz priekšu un atpakaļ, agrīnā masturbācija un onanēšana;

  • elpošanas ceļu saslimšanas, bronhiālā astma, alerģijas, alerģijas, sirds un asinsrites slimības, gastrīti, kuņģa čūla;

  • ēšanas traucējumi (no samazinātas līdz pārmērīgai ēstgribai);

  • miega traucējumi (no saraustīta līdz vienmērīgi padziļinātam);

  • enurēzes, enkoprēzes nakts un dienas formas;

  • agrīna runas attīstība;

  • tiki;

  • valodas raustīšana;

  • elpošanas problēmas: hipoksija, sekla un virspusēja elpošana, runas un elpošana nesaderība – elpas ievilkšana vārda vidū;

  • visa ķermeņa izmantošana runas procesu nodrošināšanā;

  • termoregulācijas problēmas: slikti panes karstumu un aukstumu;

  • slikta dūša, braucot transportlīdzeklim;

  • šķībi vai izbīdīti zobi;

  • stājas problēmas;

  • hormonālie traucējumi.

          Sensomotorās korekcijas rezultātā atjaunotās un uzlabotās smadzeņu darbības funkcijas un funkciju mijiedarbības ir stabilas un atkārtota korekcija nav nepieciešama.

      Svarīgi! Šo metodi nedrīkst pielietot bērniem, kas slimo ar epilepsiju, bet bērniem, kam diagnosticēta šizofrēnija, strādājot ar šo metodi, nav vēlamo rezultātu.

      Interesentiem pieteikties uz individuālo konsultāciju iespējams, zvanot psiholoģei Valentīnai Saukai pa tālr. 26465521. 

 

 

 

Aizkraukle, Spīdolas iela 11-85, tālr. 29727772

© 2007 izstrādāts IK Iespējas. Visas tiesības aizsargātas.