Mūsu speciālistiValentīna Sauka

Psiholoģe, Smilšu spēļu terapeite

1997. gads- psiholoģijas bakalaura grāds,
1997. gads- profesionālās izglītības atestāts,
2001. gads- Sertifikāta, kas dod tiesības veikt vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju dzīvesvietā - „Apmācības programma psihologiem, psihoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai”, kas apstiprināta ar Labklājības ministrijas 7.02.2000. rīkojumu Nr.34.
2002. gads- Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā,
2007. gads- Sertifikāts Vudkoka- Džonsona SI Kognitīvo spēju testa lietošanā,
2007. gads- Apmācīttiesīgas ģimenes un smilšu spēļu terapeites (ECP/ISST) Vācijas Smilšu spēļu terapijas biedrības (DGST) priekšsēdētājas
Linde von Keyserlingk sertifikāts smilšu spēļu terapijā.

 

Aldona Britāne

Psiholoģe, praktizējoša karjeras konsultante

1997. gads- psiholoģijas bakalaura grāds un profesionālās izglītības atestāts, LU.
2002. gads- sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, LU.
2006. gads- sertifikāts Vudkoka – Džonsona SI kognitīvo spēju testa lietošanā.

 Aelita Beitika

Klīniskā psiholoģe, psihoterapeite

2000. gads- sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā, LU.
2003. gads- sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā ar kvalifikāciju klīniskajā psiholoģijā, LU.
2006. gads- bāzes līmeņa diploms individuālajā psihodinamiskajā psihoterapijā, Viļņas Universitāte.
2009. gads- kvalifikācijas līmeņa diploms individuālajā psihodinamiskajā psihoterapijā, Viļņas Universitāte

speciālista raksti


Vēsma Bērziņa

Psiholoģe

2001. gads- sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā, skolas un ģimenes psihologa kvalifikācija, RPIVA.

 

 

 


Gunta Eriksone

Psiholoģe

No 2009. gada projekta „ Nav citas ieiešanas nākotnē kā caur bērniem” ietvaros vada atbalsta grupas nodarbības jaunajām māmiņām. 2009. gads – Licence (Nr. DIJ-07-254-ail), kas dod tiesības veikt vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju dzīvesvietā - „Apmācības programma psihologiem, psihoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai”.
2009. gads – Sertifikāts Vudkoka – Džonsona starptautiskā izdevuma kognitīvo spēju testa lietošanai.
2007. gads - Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, DU.
2003. gads - Izglītības psihologa kvalifikācija, DU.
2003. gads - Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, DU.

 

 
 

Aizkraukle, Spīdolas iela 11-85, tālr. 29727772

© 2007 izstrādāts IK Iespējas. Visas tiesības aizsargātas.