Vēsma Bērziņa

Psiholoģe (reģistrēta izglītības un skolu psiholoģijas jomā)

Profesionālā izglītība:

2001. gads- sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā, skolas un ģimenes psihologa kvalifikācija, RPIVA.

Darba pieredze:

Sešu gadu darba pieredze, veicot izglītības psihologa pienākumus Bebru internātpamatskolā, Pērses pamatskolā, Daudzeses pamatskolā, Skrīveru vidusskolā un bērnu namā-patversmē „Dzeguzīte”;
Piecu gadu darba pieredze Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrā;
Viena gada pieredze personālvadībā akciju sabiedrībā;

Darbības virzieni:

Individuālās konsultācijas bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem;
Psiholoģiskā atbalsta grupas pusaudžiem un pieaugušajiem;
Uzvedības korekcijas grupas pusaudžiem.

Aelita Beitika

Sertificēta psiholoģe (klīniskās un veselības psiholoģijas; izglītības un skolu psiholoģijas jomās), psihoterapeite

Profesionālā izglītība:
2000. gads- sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā, LU.
2003. gads- sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā ar kvalifikāciju klīniskajā psiholoģijā, LU.
2006. gads- bāzes līmeņa diploms individuālajā psihodinamiskajā psihoterapijā, Viļņas Universitāte.
2009. gads- kvalifikācijas līmeņa diploms individuālajā psihodinamiskajā psihoterapijā, Viļņas Universitāte

Darba pieredze:
No 2000.g psihologs Koknese pagasta sociālajā dienestā;
No 2002.g psihologs A.Upīša Skrīveru vidusskolā;
No 2002.g psihologs biedrībā „Aizkraukles psiholoģiskās palīdzības centrs”;
No 2006.g privātprakse individuālajā psihodinamiskajā psihoterapijā (Aizkraukle,Rīga).

www.psihoterapija-ab.lv

Profesionālās biedrības:
Latvijas psihoterapeitu biedrības biedre,
Psihodinamiskās psihoterapijas asociācijas biedrs.

Darbības virzieni:
Pieaugušo psihoterapija;
Klīniskā psiholoģiskā izpēte (DEĀK, medicīniski pedagoģiskām komisijām);
Saskarsmes treniņu, izglītojošu semināru un atbalsta grupu vadīšana.
Darba valodas:
Latviešu, krievu.

 

Aldona Britāne

        Mans vēlējums: „Dzīve sākas tur, kur es ļauju tai dzīvot!” (Rainers Hāks)

Sertificēta psiholoģe (izglītības un skolu psiholoģijas jomā), praktizējoša karjeras konsultante

Kontakttālrunis: 29727772, e-pasts: aldonabritane@inbox.lv

PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA:
Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, maģistra diploms nr.011615, 2002. LU

Profesionālās izglītības atestāts, nr.197, 1997. LU
Psiholoģijas bakalaura grāds, bakalaura diploms nr.005742, 1997. LU

Vudkoka – Džonsona starptautiskā izdevuma kognitīvo spēju testa lietošanas sertifikāts nr.6-1 2006.

DARBA PIEREDZE:

Vairāku gadu pieredze skolas psihologa darbā Vecbebru profesionālajā vidusskolā, Bebru vispārizglītojošā internātskolā, Pērses pamatskolā.
Šobrīd strādāju Nodarbinātības valsts aģentūrā Aizkraukles filiālē projektā ”Jauniešu garantijas” kā karjeras konsultants. Ikdienā konsultēju jauniešus – bezdarbniekus izglītības un karjeras plānošanas jautājumos.

Kā psihologs piedalos Aizkraukles pašvaldības Pedagoģiski – medicīniskās  komisijas darbā.

Darbojos biedrības ”Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrs” aktivitātēs.

DARBĪBAS VIRZIENI:
Veicu diagnostiku ar Vudkoka – Džonsona starptautiskā izdevuma kognitīvo spēju noteikšanas testu.
Sniedzu psiholoģiskas konsultācijas cilvēkiem dažādu problēmu risināšanā, rakstu atzinumus.

 

 

Valentīna Sauka

Sertificēta psiholoģe (konsultatīvās psiholoģijas jomā), smilšu spēļu terapeite

Profesionālā izglītība

1997. gads- psiholoģijas bakalaura grāds,
1997. gads- profesionālās izglītības atestāts,
2001. gads- Sertifikāta, kas dod tiesības veikt vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju dzīvesvietā – „Apmācības programma psihologiem, psihoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai”, kas apstiprināta ar Labklājības ministrijas 7.02.2000. rīkojumu Nr.34.
2002. gads- Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā,
2007. gads- Sertifikāts Vudkoka- Džonsona SI Kognitīvo spēju testa lietošanā,
2007. gads- Apmācīttiesīgas ģimenes un smilšu spēļu terapeites (ECP/ISST) Vācijas Smilšu spēļu terapijas biedrības (DGST) priekšsēdētājas
Linde von Keyserlingk sertifikāts smilšu spēļu terapijā.
2009. gads- Sertifikāts “Neiropsiholoģiskā sensomotorā smadzeņu funkcionālās darbības korekcija” (1. līmenis).

Darba pieredze

Ir 10 gadu darba pieredze kā skolas psihologam. Kopš 2001.gada aprīļa – privātprakse Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrā. 2007. gadā uzsāku privātpraksi arī Rīgā. Kopš 2005.gada 1.oktobra strādāju kā lektore Nodarbinātības valsts aģentūrā. Esmu vadījusi izglītojošas un atbalsta grupas vecākiem.

Darbības virzieni

  • Individuālā konsultēšana
  • Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija
  • Izglītojošu lekciju psiholoģijā lasīšana
  • Izglītojošu un atbalsta grupu vadīšana
  • Neiropsiholoģiskā – sensomotorā smadzeņu funkcionālās darbības korekcija