Mans vēlējums: „Dzīve sākas tur, kur es ļauju tai dzīvot!” (Rainers Hāks)

Sertificēta psiholoģe (izglītības un skolu psiholoģijas jomā), praktizējoša karjeras konsultante

Kontakttālrunis: 29727772, e-pasts: aldonabritane@inbox.lv

PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA:
Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, maģistra diploms nr.011615, 2002. LU

Profesionālās izglītības atestāts, nr.197, 1997. LU
Psiholoģijas bakalaura grāds, bakalaura diploms nr.005742, 1997. LU

Vudkoka – Džonsona starptautiskā izdevuma kognitīvo spēju testa lietošanas sertifikāts nr.6-1 2006.

DARBA PIEREDZE:

Vairāku gadu pieredze skolas psihologa darbā Vecbebru profesionālajā vidusskolā, Bebru vispārizglītojošā internātskolā, Pērses pamatskolā.
Šobrīd strādāju Nodarbinātības valsts aģentūrā Aizkraukles filiālē projektā ”Jauniešu garantijas” kā karjeras konsultants. Ikdienā konsultēju jauniešus – bezdarbniekus izglītības un karjeras plānošanas jautājumos.

Kā psihologs piedalos Aizkraukles pašvaldības Pedagoģiski – medicīniskās  komisijas darbā.

Darbojos biedrības ”Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrs” aktivitātēs.

DARBĪBAS VIRZIENI:
Veicu diagnostiku ar Vudkoka – Džonsona starptautiskā izdevuma kognitīvo spēju noteikšanas testu.
Sniedzu psiholoģiskas konsultācijas cilvēkiem dažādu problēmu risināšanā, rakstu atzinumus.

 

 

Atbildēt