Ināra Zvirgzdiņa

Sertificēta psiholoģe (izglītības un skolu psiholoģijas jomā, konsultatīvās psiholoģijas jomā)

Profesionālā izglītība:

2008.gads- profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikācija, SPPA;

2013.gads- sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, DU;

2013.gads- Sertifikāts Vudkoka- Džonsona SI Kognitīvo spēju testa lietošanā;

2016.gads- B programmas kursi “Pedagoģiskās darbības pamati”;

2018.gads- apgūta pieaugušo neformālās izglītības programma ”Praktiskā Montesori Pedagoģija”;

2019.gads- profesionālās pilnveides izglītības programma “Astropsiholoģija”, SIA Kosmozofijas institūts “Saskarsme”;

2021.gads- apguvusi multimodālas agrīnās intervences programmu STOP4-7. Programmas mērķis ir mazināt bērnu grūto uzvedību, dodot vecākiem zināšanas un praktiskas idejas, kā ikdienā pielietot pozitīvo audzināšanu.

Darba pieredze:  

No 2006.gada psihologs biedrībā “Aizkraukles psiholoģiskās palīdzības centrs”;

No 2010.g Aizkraukles novada pirmsskolas izglītības iestāžu psihologs,

Aizkraukles pagasta sākumsskolas psihologs.

Speciāliste multimodālo agrīno intervenču programmā  bērniem ar uzvedības problēmām (grupu nodarbību vadīšana bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem).

Darbības virzieni:

Individuālās konsultācijas bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem.

MONTESORI nodarbību vadīšana bērniem. Nodarbības tiek pakārtotas bērna interesēm, vajadzībām un attīstības dinamikai.

Ruta Skrastiņa

Sertificēta psiholoģe (izglītības un skolu psiholoģijas; konsultatīvās psiholoģijas jomās)

Profesionālā izglītība:
Rīgas Stradiņu Universitātes profesionāls maģistra grāds psiholoģijā, 2017.
Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas Augstskolas bakalaura grāds psiholoģijā un praktiskā psihologa kvalifikācija, 2005.

Darba pieredze:
Sociālā dienesta psihologs, izglītības iestāžu psihologs, semināru vadītāja, skolotāja bērniem ar attīstības traucējumiem, skolēnu profesionālas orientācijas centra psihologs konsultants.

Darbības virzieni:
Individuālās konsultācijas bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem;
Semināru, atbalsta grupu vadīšana;
Psihologu pārraudzība.

Agita Reisa – Nielsen

Sertificēta supervizore, mentore, psihoterapijas speciāliste apmācībā

Profesionālā izglītība:
Pašreiz – Sociālo zinātņu studiju programma Psiholoģija, DU
Pašreiz  – Profesionālais līmenis psihoorganiskajā analīzē (psihoterapijas virziens), Baltijas Psihoorganiskās analīzes centrs
Bāzes līmenis psihoorganiskajā analīzē (psihoterapijas virziens), Baltijas Psihoorganiskās analīzes centrs
Profesionālais maģistra grāds vadības psiholoģijā un supervīzijā (supervizora/konultanta pārrauga kvalifikācija), RSU,RISEBA
Semestris maģistrantūras programmā Mākslas terapija, Notre Dame de Namur University, Kafifornijā, ASV

Darba pieredze:
Speciāliste multimodālo agrīno intervenču programmā  bērniem ar uzvedības problēmām (grupu nodarbību vadīšana bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem);
Speciāliste darbā ar jauniešiem un jauniešu  grupām veselīgu attiecību veidošanai ar sevi un apkārtējiem;
Mentore ārvalstu vidusskolēniem, kuri starpkultūru apmaiņas programmas ietvaros, mācās Latvijā un viņu uzņemošajām viesģimenēm;
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” Alumni Mentoru kluba mentore studentiem;
Andragoģe;
Privātprakse supervīzijā un konsultatīvajā darbā.

Darbības virzieni:
Individuālās konsultācijas pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem;
Izglītojošu un atbalsta grupu vadīšana;
Supervīziju vadīšana (individuāli un grupā);
Psihoterapijas speciāliste apmācībā.

Darba valodas:
Latviešu, angļu

Inese Muceniece

Sertificēta psiholoģe (veselības un klīniskās psiholoģijas; juridiskās psiholoģijas jomās), kognitīvi biheiviorālais terapeits

Profesionālā izglītība:
2020.gads – kognitīvi biheiviorālā terapeita sertifikāts.
2008.gads – profesionālais maģistra grāds psiholoģijā.
2006.gads – profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā.

Darba pieredze:
Psihologs un kognitīvi biheiviorālais terapeits biedrībā „Aizkraukles psiholoģiskās palīdzības centrs”, lektors bērnu tiesību aizsardzības jomā, izglītojošo grupu vadītājs, sociālas uzvedības korekcijas darbs Valsts probācijas dienestā, psihologs Aizkraukles profesionālajā vidusskolā, Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa psihologs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, krīzes tālruņa konsultants un krīzes komandas psihologs.

Darbības virzieni:
Individuālās konsultācijas bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem (tai skaitā vardarbībā cietušām personām un vardarbību veikušām personām);
Nacionālā veselības dienesta apmaksātas konsultācijas ar ģimenes ārsta vai psihiatra nosūtījumu pie psihologa ar tālāk izglītību psihoterapijā;
Kognitīvi biheiviorālā terapija;
Semināru, atbalsta grupu un rehabilitācijas grupu vadīšana.