Speciālisti

Psiholoģe, Psihodinamiskā psihoterapeite mob.t. 29429275
Mg.psych. AELITA BEITIKA e-pasts:
aelitabeitika@inbox.lv
Psiholoģe, Smilšu spēļu terapeite mob.t. 26465521
Mg.psych. VALENTĪNA SAUKA e-pasts:
valentina.sauka@inbox.lv
Psiholoģe, Praktizējoša karjeras konsultante mob.t. 29727772
Mg.psych. ALDONA BRITĀNE e-pasts:
aldonabritane@inbox.lv
Psiholoģe, praktizē izglītības iestādēs mob.t. 29706014
Mg.psych. INA CIEMATNIECE e-pasts:
inite1@inbox.lv
Psiholoģe, praktizē izglītības iestādēs, APPC mob.t. 26499055
Bac.psych. VĒSMA BĒRZIŅA e-pasts:
vesmuks@inbox.lv
Psiholoģe, kognitīvi biheiviorālais terapeits mob.t. 26327010
Mg.psych. INESE MUCENIECE e-pasts:
mucenieceinese@inbox.lv
Psiholoģe, praktizē pirmsskolas izglītības iestādēs mob.t. 29392956
Mg.psych. INĀRA ZVIRGZDIŅA e-pasts:
inara8@inbox.lv
Rekvizīti: Biedrība Aizkraukles PSIHOLOĢISKĀS PALĪDZĪBAS CENTRS
Adrese: Aizkrauklē, Spīdolas ielā 11-85
ppc.aizkraukle@inbox.lv
Reģ. Nr. 40008056888
Banka: Swedbanka, AS HABALV22
Konta nr. LV58HABA0551000537323